w Kędzierzynie-Koźlu

parafia św. Floriana

Kościół opolski ma ośmiu nowych księży

18 czerwca 2022

W katedrze opolskiej zakończyła się Msza święta z obrzędem święceń prezbiteratu. Kościół opolski ma ośmiu nowych księży, którzy zostali posłani do konkretnych parafii. W tym roku nasza parafia otrzymała neoprezbitera i jest nim ks. Paweł Korsan, który pochodzi z parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu. Urodził się 29 maja 1997 r. jako syn Bogumiły i Stanisława. Szkołę średnią ukończył w Raciborzu. Pracę magisterską pt. „Obecność Chrystusa w znakach i symbolach liturgii światła Wigilii Paschalnej. Studium biblijno-liturgiczne" na pisał z Liturgiki pod kierunkiem ks. dr. hab. Mateusza Rafała Potocznego. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pierwszego Listu św. Jana: „Bóg jest miłością".

Ks. KRZYSZTOF BAWEŁKIEWICZ mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. 
Pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie. Urodził się 26 kwietnia 1996 r. jako syn Anidy i Andrzeja. Szkołę średnią ukończył w Niemodlinie. Pracę magisterską pt. „Teologia wobec tez przeciwnych doktrynie chrześcijańskiej w książce Bóg urojony Richarda Dawkinsa" napisał z Teologii Fundamentalnej, pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Anderwalda. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pierwszego Listu do Tesaloniczan: „Za wsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie”.
 
Ks. MATEUSZ CERKOWNIAK mianowany wikariuszem parafii Św. Jakuba i Agnieszki w Nysie. 
Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich. Urodził się 18 kwietnia 1997 r. jako syn Zuzanny i Romana. Szkołę średnią ukończył w Nysie. Pracę magisterską pt. „Biblijne motywy Zwiastowania, Nawiedzenia i Narodzenia Pańskiego w interpretacji greckich, syryjskich i łacińskich Ojców Kościoła" napisał z Patrologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Psalmu dwudziestego trzeciego: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną".
 
Ks. DOMINIK CZAJA mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. 
Pochodzi z parafii św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie. Urodził się 17 października 1996 r. jako syn Sylwii i Adama. Szkołę średnią ukończył w Prószkowie. Pracę magisterską pt. „Aspekty formacji pasterskiej świętego Klemensa Rzymskiego w Prima Clementis" napisał z Patrologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pieśni Te Deum laudamus: ,,Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki".
 
Ks. WOJCIECH HEJCZYK mianowany wikariuszem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach. 
Pochodzi z parafii Matki Bożej w Raciborzu. Urodził się 13 lutego 1996 r. jako syn Urszuli i Jerzego. Szkołę średnią ukończył w Raciborzu. Pracę magisterską pt. „Święty Franciszek jako aktualny wzór osobowy we współczesnej katechezie dzieci i młodzieży" napisał z Katechetyki pod kierunkiem ks. dr. hab. Jerzego Kostorza. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Ewangelii według św. Mateusza: ,,Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje".
 
Ks. PAWEŁ KORSAN mianowany wikariuszem parafii Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu. 
Pochodzi z parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu. Urodził się 29 maja 1997 r. jako syn Bogumiły i Stanisława. Szkołę średnią ukończył w Raciborzu. Pracę magisterską pt. „Obecność Chrystusa w znakach i symbolach liturgii światła Wigilii Paschalnej. Studium biblijno-liturgiczne" na pisał z Liturgiki pod kierunkiem ks. dr. hab. Mateusza Rafała Potocznego. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pierwszego Listu św. Jana: „Bóg jest miłością".
 
Ks. MICHAŁ SOŚNIK mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Oleśnie. 
Pochodzi z parafii św. Jana Nepomucena w Opolu-Sławicach. Urodził się 12 września 1992 r. jako syn Małgorzaty i Alojzego. Szkołę średnią ukończył w Opolu. Pracę magisterską pt. „Dzieje kościoła i parafii pw. św. Jana Nepomucena w Sławicach (1929-1985-2018)" napisał z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Góreckiego. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Ewangelii według św. Jana: ,,Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham".
 
Ks. DOMINIK SOWA mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku. 
Pochodzi z parafii NSPJ w Starej Kuźni. Urodził się 23 grudnia 1996 r. jako syn Barbary i Waldemara. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie. Pracę magisterską pt. „Formacja katolików świeckich przez modlitwę, pracę i apostolat w świetle nauczania św. Josemarii Escrivy" napisał z Teologii Pastoralnej pod kierunkiem ks. dr. Roberta Sadlaka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z drugiego listu do Koryntian: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali".
 
Ks. DAMIAN WIECZOREK mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. 
Pochodzi z parafii Trójcy Przenajświętszej w Bierawie. Urodził się 3 grudnia 1997 r. jako syn Moniki i Waldemara. Ukończył szkołę średnią w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską pt. „Kulturotwórczy wpływ benedyktynów w okresie renesansu karolińskiego. Studium historyczno-teologiczne w świetle polskojęzycznej literatury" napisał z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. dr Mariusza Drygiera. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka".
 
*Dekrety wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2022 r. 

Intencje parafialne

Ogłoszenia parafialne

Godziny Mszy Świętych

Niedziela: 

8:00, 10:00,  16:00

 

Dni powszednie:

poniedziałek i środa: 8:00
wtorek i czwartek: 18:00
piątek: 17:00
sobota (liturgia niedzielna): 18:00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w czwartek 17:30 - 18:00

 

Okazja do spowiedzi
przed każdą Mszą Świętą oraz w czwartek podczas adoracji.

Plakaty i zaproszenia

2023 rok

Katechumenat

[aktualizacja: 29.01.2024]
Na rok 2024